Persondatapolitik

Du er mere end velkommen til at ringe eller skrive, hvis du har spørgsmål angående behandlingerne, bookingsystemet eller noget helt tredje. Jeg bestræber mig på at besvare alle mails, opkald og sms’er alle hverdage hurtigst muligt. Hvis det skulle ske, at jeg ikke er ved telefonen så læg en besked, og jeg vender tilbage så snart jeg kan.

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine
helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter
sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i
autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016
om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage
helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter
reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de
administrative funktioner, der er forbundet hermed. Denne anvendelse sker med
hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra b.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.
Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse
oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra
b og f.

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve
eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke.
Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1,
litra a.]

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre
følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine
helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun
ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske
videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks.
din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med
betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne.
Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region
eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til
den, der skal betale.

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed.
Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf.
journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares
længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af
hensyn til afregning og bogføring.

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter
autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du
mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet
eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at
behandle sådanne oplysninger om dig.

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet,
Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om
Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed.
Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Praktisk info

Du er mere end velkommen til at ringe eller skrive, hvis du har spørgsmål angående behandlingerne, bookingsystemet eller noget helt tredje. Jeg bestræber mig på at besvare alle mails, opkald og sms’er alle hverdage hurtigst muligt. Hvis det skulle ske, at jeg ikke er ved telefonen så læg en besked, og jeg vender tilbage så snart jeg kan.

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine
helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter
sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i
autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016
om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage
helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter
reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de
administrative funktioner, der er forbundet hermed. Denne anvendelse sker med
hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra b.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.
Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse
oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra
b og f.

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve
eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke.
Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1,
litra a.]

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre
følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine
helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun
ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske
videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks.
din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med
betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne.
Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region
eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til
den, der skal betale.

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed.
Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf.
journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares
længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af
hensyn til afregning og bogføring.

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter
autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du
mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet
eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at
behandle sådanne oplysninger om dig.

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet,
Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om
Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed.
Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk